Záchranář versus agresivní pacient

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlatečková, Lucie cze
dc.contributor.author Holéci, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:40Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45952
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je problematika konfrontace záchranáře s agresivním pacientem. Skládá se ze dvou částí - teoretické a výzkumné. V teoretické části jsou popsány nejčastější formy a příčiny agresivního chování, jeho zvládání prostřednictvím vhodné komunikace či dalších metod. Dále se tato část zabývá právní odpovědností záchranáře v případě napadení pacientem a v neposlední řadě možnostmi záchranáře, jak se s tímto častým problémem vyrovnat. Výzkumná část je zaměřena s pomocí dotazníku na zkušenosti záchranářů s agresivními pacienty. Dotazník byl sestaven tak, aby co nejlépe přiblížil situaci, v které se respondenti při napadení nacházeli. Je tedy zaměřen na okolnosti a reakce respondentů při napadení a následky vzniklé po tomto incidentu. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1556274 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject agrese cze
dc.subject agresivní pacient cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject nutná obrana cze
dc.subject psychosociální intervenční služba cze
dc.subject aggression eng
dc.subject aggressive patient eng
dc.subject communication eng
dc.subject necessary defense eng
dc.subject psychosocial intervention service eng
dc.title Záchranář versus agresivní pacient cze
dc.title.alternative Paramedic versus aggressive patient eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the issue confronting a paramedic with an aggressive patient. It consists of two parts - theoretical and research. In the theoretical section there are described the most common types and causes of aggressive behavior, its management through appropriate communication or other methods. Furthermore, this section deals with the legal responsibility of the paramedic in the event of attack by the patient and not least the possibilities of paramedic as a common problem with this deal. The research part is using a questionnaire on the experience of paramedics with aggressive patients. The questionnaire was designed so as to best close a situation in which the respondents found the attack. It is focused on the circumstances and responses of respondents in the assault and the consequences arising after this incident. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26534
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: Pomocí jakých statistických metod jste vyjádřil výsledky Vašeho šetření? Mají u sebe záchranáři nějaké obranné pomůcky, respektive jak se mohou bránit? Jakým způsobem si přivoláte v nebezpečí pomoc? 1 Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18638 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account