Y,C,Y-chelatující ligandy v chemii prvků 14.skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman cze
dc.contributor.author Novák, Miroslav
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:36Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45938
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přípravou organokovových sloučenin prvků 14. skupiny. Zaměřuje na srovnání hydrolyzních reakcí organocíničitých sloučenin s nesymetrickým Y,C,Y' a symetrickým Y,C,Y-chelatujícím ligandem. Dále je studována reaktivita připravených diorganosilanů s elementární sírou a selenem a možnost využití organosilanů v hydrosilylačních reakcích. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 3741966 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.5.2022 cze
dc.subject organocíničité halogenidy cze
dc.subject organosilany cze
dc.subject Y,C,Y-chelatující ligand cze
dc.subject hydrosilylace cze
dc.subject organotin halides eng
dc.subject organosilanes eng
dc.subject Y,C,Y-chelating ligand eng
dc.subject hydrosilylation eng
dc.title Y,C,Y-chelatující ligandy v chemii prvků 14.skupiny cze
dc.title.alternative Y,C,Y-chelating ligands in the chemistry of 14th group elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the preparation of organometallic compounds of elements of the 14th group. It focuses on the comparison of the hydrolysis reactions of organotin compounds with non-symmetrical Y,C,Y' and symmetrical Y,C,Y -chelating ligand. Further, reactivity of prepared diorganosilanes with elementary sulfur and selenium and the possibility of using organosilanes in hydrosilylation reactions is studied. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27548 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte intramolekulární hydrosilylační reakce ve smyslu změn struktury probíhajicích v molekule. Jaká byla použita modifikace selenu pro syntézy? Proč byly podrobně studovány produkty hydrolýzy? cze
dc.identifier.stag 18293 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account