Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s nutricí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vodička, Jan cze
dc.contributor.author Jaňurová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:31Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45924
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku hematoonkologicky nemocných, především pak na čich a hodnocení pachových látek při jejich léčbě. Právě čich hraje významnou roli ve výživě pacienta. Z výsledků vyplývá, že mírně horší bodové zisky byly prokázány u pacientů absolvujících léčbu cytostatiky platinového typu (skupina ostatní) a také starší osoby. Pacienti podstupující hematoonkologickou léčbu označovali obecně pachové látky jako příjemnější, než osoby zdravé. Tyto skutečnosti jsou reflektovány s odbornou literaturou a posouzeny v odborné části práce. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 1828670 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject hematoonkologie cze
dc.subject čich cze
dc.subject změny čichu cze
dc.subject nutrice cze
dc.subject chemoterapie cze
dc.subject hematooncology eng
dc.subject smell eng
dc.subject smell changes eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject chemotherapy eng
dc.title Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s nutricí cze
dc.title.alternative Evaluation of odorous substances in pleasure hematooncological patients in relation to nutrition eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Michálek, Roman cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on issues of Hematology patients, especially the smell and odorous substances in the evaluation of their treatment. It is the sense of smell plays an important role in the diet of the patient. The results show that a slightly worse score gains were demonstrated in patients undergoing treatment with cytotoxic platinum type (other group) and the elderly. Patients, who are treat by chemotherapy, generally recognizable odorants as more pleasant than healthy persons. These facts are reflected in the literature and examined as part of professional work. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26917
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: Jaký může mít klinický dopad zjištění, že "nejhůře na čich působí cystostatika ze skupiny ostatních (platinová apod.)"? Koreluje toto zjištění s nutričními parametry těchto nemocných? 1 Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 17455 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account