Pacient odlišné kultury a etnika ve voze RZP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Králíčková, Eliška
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:30Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45919
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Pacient odlišné kultury a etnika ve voze RZP je prací teoreticko - výzkumnou a věnuje se problematice multikulturality v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části se věnuji základním a důležitým pojmům, které souvisejí s multikulturním ošetřovatelstvím a pacienty odlišné kultury a etnika. Dále se zabývám specifiky vybraných etnických a náboženských skupin. Ve výzkumné části zjišťuji pomocí dotazníkového šetření vědomosti pracovníků zdravotnické záchranné služby o pacientech jiné kultury a o základních pojmech spojených s multikulturním ošetřovatelstvím. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1318888 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject kultura cze
dc.subject etnika cze
dc.subject migrace cze
dc.subject cizinci cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject multicultural nursing eng
dc.subject culture eng
dc.subject ethnic eng
dc.subject migration eng
dc.subject strangers eng
dc.title Pacient odlišné kultury a etnika ve voze RZP cze
dc.title.alternative Patient has a different culture and ethnicity in the car RZP eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis titled Patient has a different culture and ethnicity in the car RZP is a theoretical-research paper focused on issues of multiculturalism in pre-hospital emergency care. The theoretical part deals with basic, important concepts related to multicultural nursing and patients of different cultures and ethnicities. Furthermore it is concerned with the specifics of selected ethnic and religious groups. In the research part I investigate emergency ambulance service workers´ knowledge of patients of other cultures and of basic concepts related to multicultural nursing using a questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26558
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete rozdíl mezi komunikačními kartami a piktogramy. 2. Na základě čeho jste stanovila výzkumnou otázku 2 "při poskytování akutní péče ve voze RZP je nejčastějším problémem u žen agresivita a u mužů jazyková bariéra"? 1 Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18644 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account