Technologie zimní údržby letišť

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Stříhavka, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:25Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45903
dc.description.abstract Tato práce se zabývá technologickými aspekty zimní údržby letišť. V první části jsou analyzovány postupy při zimní údržbě a používané technické a chemické prostředky na letištích v České republice. Ve druhé části je znázorněno řešení této problematiky na letišti Pardubice a je proveden návrh optimalizace současného stavu. cze
dc.format 69 s.
dc.format.extent 1796451 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject brzdné účinky cze
dc.subject led cze
dc.subject letištní plochy cze
dc.subject limitní časy cze
dc.subject sněhové srážky cze
dc.subject zimní údržba letiště cze
dc.subject braking action eng
dc.subject ice eng
dc.subject airport area eng
dc.subject limit time eng
dc.subject snowfall eng
dc.subject winter airport maintenance eng
dc.title Technologie zimní údržby letišť cze
dc.title.alternative The technology of winter maintenance airports eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work deals with technology aspects of winter maintenance using at the airports. In first part are analyzed process during winter maintenance and technical and chemical means using at the airports in Czech Republic. In second part is shown a solution of this issue at the Pardubice airport and it tries to optimize present situation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26303
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student bakalářskou práci obhájil a na otázky státní zkušební komise zdárně odpověděl. cze
dc.identifier.stag 17905 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account