Výstavy a veletrhy jako nástroj podpory marketingu ve stavební společnosti PSJ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef cze
dc.contributor.author Jabulková, Eva
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:24Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45900
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou veletrhů a výstav jako jedním z nástrojů marketingové komunikace. Je zde analyzován vývoj výstavnictví na českém trhu, dále je pak proveden výzkum zájmu o účast na výstavách a veletrzích z pohledu vystavovatelů, konkrétně stavebních společností, a také z pohledu pořadatelů. V práci je zpracována situační analýza společnosti PSJ, a.s. a vytvořen konkrétní plán účasti této společnosti na veletrhu. cze
dc.format 108 s., 16 s. příl. cze
dc.format.extent 5196243 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.4.2013 cze
dc.subject výstavy cze
dc.subject veletrhy cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject PSJ cze
dc.subject fair eng
dc.subject exhibition eng
dc.subject marketing communication eng
dc.title Výstavy a veletrhy jako nástroj podpory marketingu ve stavební společnosti PSJ, a.s. cze
dc.title.alternative Fairs and exhibitions as the marketing tool in the building company called PSJ, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bezděka, Karel cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the definition of fairs and exhibitions which are considered as one of tools of marketing communication. Development of exhibitions in the Czech market is analysed there. Furthermore a research of interest is made, aimed at the specific degree of participation at trade fairs and exhibitions from exhibitors´ and organizers´ point of view. The thesis is focused primarily on building companies. Situational analysis of PSJ, a.s. is invented and the specific procedure how the company might participate at exhibition, is created. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26142 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem diplomové práce. Cílem práce bylo posouzení výstav a veletrhů v marketingové komunikaci firem s aplikací poznatků do komunikační strategie konkrétního podnikatelského subjektu. Komise byla seznámena s výsledky dotazníkového šetření. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem: 1. Jaká by měla být četnost účasti firmy na veletrhu během určitého časového úseku? 2. Jaký význam je přiřazován doprovodným programům a v čem se zásadně projevuje jejich účinnost? 3. Společnost PSJ, a.s. rozvíjí svoji činnost také v zahraničí. V čem by se lišila příprava a vlastní organizace zahraničního veletrhu oproti tuzemsku? cze
dc.identifier.stag 16137 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account