Vliv FVE (Fotovoltaické elektrárny) na provoz distribuční soustavy VN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Radovan
dc.contributor.author Mihál, Bohuš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:13Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45868
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je věnované vlivu fotovoltaických elektráren na provoz distribuční soustavy vysokého napětí, do kterého jsou zpravidla připojené. Provoz a vliv těchto OZE (obnovitelné zdroje energie) je určován hlavně aktuálním počasím v dané oblasti, zejména proměnlivou oblačností. Náplní práce je popis, analýza a vyhodnocení vlivu FVE při poruše v síti vysokého napětí, především z hledska bezpečného provozování distribuční sítě a možných nepříznivých vlivů na lidský organizmus. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 4474486 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject fotovoltaické elektrárny cze
dc.subject distribuční sítě cze
dc.subject vysoké napětí cze
dc.subject photovoltaic power plants e
dc.subject distribution grids eng
dc.subject high voltage eng
dc.title Vliv FVE (Fotovoltaické elektrárny) na provoz distribuční soustavy VN cze
dc.title.alternative Effect of a PVP (Photovoltaic power plant) on the operation of high voltage distribution system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of the influence of photovoltaic power stations on the distribution network of high voltage which they are usually connected to. Operation and influence of these sources of renewable energy is mainly determined by current climate in the given area, particularly changeable cloudiness. This thesis deals with the description, analysis and evaluation of the influence of the faulty photovoltaic power station of high voltage network. It is studied in terms of safe operation of the distribution network and possible unfavourable influences on human body. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26241
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl připomínky vedoucího bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18218 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account