Bytová politika vybraných obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Průšová, Jana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:08Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45852
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zhodnocení zájmu malých a velkých obcí o bytovou politiku. Celá práce se zabývá obcemi a městy, které se nachází v Kraji Vysočina. Cílem práce jsou přínosy, problémy bytové politiky. V práci je analyzován stav finančních prostředků na bytovou politiku dále pak také využívání obecních bytů a jejich dopad na rozvoj obce. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření. U některých vybraných měst a obcí je toto dotazníkové šetření rozšířeno o řízené rozhovory. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 2030693 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject obce cze
dc.subject rozvoj obcí cze
dc.subject místní ekonomický rozvoj cze
dc.subject komunální politika cze
dc.subject bytová politika cze
dc.subject bydlení cze
dc.subject byty cze
dc.subject municipality/villages and towns eng
dc.subject development of municipality eng
dc.subject local economic development eng
dc.subject local/municipal politics eng
dc.subject housing policy eng
dc.subject housing eng
dc.subject flats eng
dc.title Bytová politika vybraných obcí cze
dc.title.alternative Housing Policy of Selected Municipalities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the evaluation of interest in housing policy in villages and cities which are located in the Region of Highlands (Vysočina). The work deals with benefits and problems of the housing policy. The situation of financial resources for housing policy, use of municipal housing and their impact on the housing policy are analysed in the thesis. The objectives which were set at the beginning were achieved via questionnaires and interviews in selected villages and towns. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25852
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka se v obhajobě věnovala situaci v bytové politice vybraných obcí a východisky této problematiky. cze
dc.identifier.stag 16369 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account