Psychologické kontrapunkty dětských a dospívajících postav (v dílech Jaroslava Rudiše a Petry Soukupové)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Vladimír cze
dc.contributor.author Krupková, Lucie
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:56Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45814
dc.description.abstract Tato práce se zabývá dětskými a dospívajícími postavami v dílech dvou současných autorů, Jaroslava Rudiše a Petry Soukupové. Analýza postmoderních románových textů vyhledává důležité znaky v proměnách jedinců, jejich psychologickém nitru a přístupu k pojmu sourozenectví. Součástí této práce je i náhled na dialogickou stránku, narativu, poetiku prostředí a zásadní změny životních etap nekonvenčních postav. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 989625 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Rudiš, Jaroslav cze
dc.subject Soukupová, Petra cze
dc.subject dětské literární postavy cze
dc.subject dospívající literární postavy cze
dc.subject psychologický kontrapunkt cze
dc.subject postmoderní literatura cze
dc.subject children literary character eng
dc.subject adolescent literary characters eng
dc.subject psychological counterpoint eng
dc.subject postmodern literatur eng
dc.title Psychologické kontrapunkty dětských a dospívajících postav (v dílech Jaroslava Rudiše a Petry Soukupové) cze
dc.title.alternative Psychological Countrpoints of Children´s and Adollescent´s Characters (in Jaroslav Rudiš´s and Petra Soukupova´s Books) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the children and adolescent characters in the prose written by two present authors, Jaroslav Rudiš and Petra Soukupová. Analysis of postmodern novel texts searches important characters in the individual?s changes, their psychological soul and the access to the concept of sibling. The part of this thesis is also insight into dialogic topic, narratology, poetics of the surroundings and the unconventional character's underlying changes in the life stages. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26431 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 17095 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account