Zefektivnění procesů objednávání a skladování zboží v prodejně firmy Penny Market s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bártová, Petra
dc.contributor.author Chocholáč, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:56Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45812
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce jsou procesy objednávání a skladování zboží v prodejně firmy Penny Market s. r. o. První kapitola je zaměřená na teoretické poznatky z oblasti řízení zásob a skladování v podniku. Následující kapitoly jsou věnovány analýze procesů objednávání a skladování zboží. V závěru práce jsou navržena nová řešení a zhodnoceny jejich přínosy. cze
dc.format 117 s.
dc.format.extent 4888000 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject skladování v podniku cze
dc.subject objednávání zboží cze
dc.subject Penny Market s. r. o cze
dc.subject inventory control eng
dc.subject storage in the company eng
dc.subject ordering of goods eng
dc.title Zefektivnění procesů objednávání a skladování zboží v prodejně firmy Penny Market s. r. o. cze
dc.title.alternative Streamlining of processes of ordering and storage of goods in a shop of the company Penny Market Ltd. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pour, Zdeněk
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are the processes of ordering and storage of goods in a shop of the company Penny Market Ltd. The first chapter focuses on theoretical knowledge of the area of inventory control and storage in the company. The following chapters are dedicated to the analysis of the processes of ordering and storage of goods. In conclusion new solutions are proposed and their benefits are evaluated. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26379
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18100 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account