Počátky vsi Stíčany (okr. Chrudim) ve světle archeologických nálezů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frolík, Jan cze
dc.contributor.author Novák, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:53Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45803
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování hmotných pramenů pocházejících z katastru obce Stíčany v okrese Chrudim. Shromáždění archeologických nálezů zahrnuje i okrajové části sousedních katastrů. Dále jsou zkompletovány a zhodnoceny zprávy z regionální, archeologické a historické literatury. K počátkům středověkého osídlení se nevztahují žádné písemné zprávy. Vzhledem k této skutečnosti je kladen důraz na popis, zpracování a vyhodnocení archeologických artefaktů, které byly získány při povrchových průzkumech. Součástí práce je revize doložených lokalit a fotografická dokumentace současného stavu jednotlivých osídlených poloh. Na závěr je nastíněn vývoj osídlení v raném a vrcholném středověku a Stíčany jsou zařazeny do historických souvislostí. Jejich vývoj je srovnán s obdobnými lokalitami na Chrudimsku. cze
dc.format 186 s. cze
dc.format.extent 9297845 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject archeologie cze
dc.subject středověké osídlení cze
dc.subject Chrudimsko cze
dc.subject Stíčany cze
dc.subject Hrochův Týnec cze
dc.subject povrchový průzkum cze
dc.subject keramické střepy cze
dc.subject archeology eng
dc.subject mediaeval settlement eng
dc.subject region Chrudim eng
dc.subject Sticany eng
dc.subject Hrochuv Tynec eng
dc.subject surface survey eng
dc.subject potsherds eng
dc.title Počátky vsi Stíčany (okr. Chrudim) ve světle archeologických nálezů cze
dc.title.alternative Origins of the Village of Stíčany (region Chrudim) in the Light of Archeological Findings eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sigl, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is the processing of tangible sources from the land register of the village Stíčany in region Chrudim. Gathering of archeological findings includes also border parts of neighbouring land registers. Further they are wrote up and reviewed articles from regional, archeological and historical literature. There are not any written tidings relative to origins of medieval colonisation. Due to this fact is emphasized description, processing and evaluation of archeological artefacts, which was acquired at surface collections. A part of this thesis is recision of documented localities and photographic documentation of actual state of single populated locations. In conclusion is adumbrated development of settlement in early and high Middle Ages and Stíčany are included in historical contexts. Their development is confronted with similar localities in Chrudim region. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26282 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14382 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account