Portál seriálových postav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žák, David cze
dc.contributor.author Vraný, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:40Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45764
dc.description.abstract Cílem práce je návrh a realizace webového portálu o seriálových postavách a jejich obsazení herci s více kolovým hodnocením seriálů, epizod či seriálových postav. Návrh databázového modelu musí umožnit uspořádání libovolného počtu kol při klání jednotlivých seriálových postav, nominace postav a sledování hlasování jednotlivých uživatelů. Aplikace bude vyvíjena při využití technologií HTML5, PHP, CSS, XML, JavaScript a relačních databází. Teoretická část se bude zabývat problematikou hlasování na webových stránkách (anonymní vs. neanonymní) a problémy při anonymních anketách z hlediska identifikace uživatele, který již hlasování provedl. Dále bude v teoretické části diskutována problematika vyhodnocení návštěvnosti stránek, tj. prokliků, návštěv, návštěvníků, zobrazení stránek a jedinečných zobrazení stránek. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 7901641 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject webový portál cze
dc.subject seriálové postavy cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject PHP cze
dc.subject HTML cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject Web portal eng
dc.subject series characters eng
dc.title Portál seriálových postav cze
dc.title.alternative The series character's portal eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design and realize portal of serial characters and their cast actors with multi-round rating serials, episodes or serial characters. Database model must allow configuration of any number rounds in each duel of serial characters, nomination of characters and tracking poll for each user. The application will be developed by using HTML5, PHP, CSS, XML, JavaScript and relational databases. The theoretical part deals with the issue of voting on websites (anonymous vs.Non-anonymous) and problems connected with anonymous polls in terms of users who (have) already voted. Also there will be discussion about problems with evaluation of site traffic, i.e. click-through, visits, visitors, page views and unique page views. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D26758 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Teoretická část se zabývá problematikou anonymního i neanonymního hlasování na webových stránkách. V praktické části byla realizována a v bakalářské práci popsána webová aplikace pro vícekolová klání seriálových postav. Cíl práce byl splněn. Komise ohodnotila práci známkou výborně mínus. Odpovědi na teoretické otázky byly odpovídaly celkovému hodnocení - výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 18570 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account