Význam obecní policie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Barvová, Simona
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:32Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45740
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice obecní policie v České republice. Stručně charakterizuje historii policejních sborů a dále se zabývá současnou právní úpravou obecní policie v České republice. V závěru tato práce hodnotí význam a prospěšnost Městské policie Chrudim a Městské policie Svitavy na základě jejich srovnání podle vybraných kritérií. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 1189537 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject policie cze
dc.subject obecní policie cze
dc.subject strážníci cze
dc.subject přestupky cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject samospráva cze
dc.subject police eng
dc.subject municipal police eng
dc.subject police officers eng
dc.subject offenses eng
dc.subject safety eng
dc.subject self-government eng
dc.title Význam obecní policie cze
dc.title.alternative Importance of municipal police eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work is devoted to municipal police in the Czech Republic. Briefly describes the history of the police force and deals with current legislation the municipal police in the Czech Republic. In conclusion, this paper assesses the importance and usefulness of the Metropolitan Police Chrudim and City Police Svitavy and compared based on their selected criteria. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25977
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Autorka se ve své práci věnovala obecní policii. Cílem práce bylo, kromě seznámení s historií policejních sborů a charakterizování současné právní úpravy obecní policie, především zhodnocení významu a prospěšnosti obecní policie. Toto zhodnocení provedla autorka na základě srovnání Městské policie Chrudim a Městské policie Svitavy. cze
dc.identifier.stag 16644 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account