Komunikace ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Trávníčková, Renáta
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:19Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45704
dc.description.abstract Komunikace veřejné správy s občany je důležitým tématem neboť zde dochází k setkání státu s občany. V bakalářské práci se zabývám analýzou uplatnění komunikačních aktivit města Heřmanův Městec. cze
dc.format 49 s.
dc.format.extent 1479783 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject formy komunikace cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject datové schránky cze
dc.subject Czechpoint cze
dc.subject communication eng
dc.subject forms of communication eng
dc.subject public administration eng
dc.subject data boxes eng
dc.title Komunikace ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Communication in the public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The communication of the public administration with citizens is an important issue because it leads to a meeting of the state and citizens. My bachelor work deals with the analysis of an application of communication activities in Heřmanův Městec. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25943
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem bakalářské práce. Dále odpovídala na otázky vedoucího práce, které byly následující: 1) Které faktory pokládáte za nejproblematičtější při internetové komunikaci ve veřejné správě? 2) Měla byste určité konkrétní návrhy pro zlepšení komunikace zkoumaného města ve vztahu samospráva a občané? Po zodpovězení otázek vedoucího byla otevřena diskuse, kde byly položeny následující otázky: Jak vy sama komunikujete s veřejnou správou? Čtete zpravodaj města Heřmanův Městec? cze
dc.identifier.stag 11055 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account