Analýza dopadů hlavních faktorů na vývoj inflace v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Lucie cze
dc.contributor.author Suchánková, Jana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:17Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45698
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou inflace, jejích determinantů a hlavních faktorů. Práce dále hodnotí vývoj inflace v ČR v letech 1993-2010, tento vývoj analyzuje a určuje faktory, které měly na vývoj inflace vliv. Na závěr je posouzen očekávaný vývoj inflace v ČR. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 3147684 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject inflace cze
dc.subject vývoj inflace v ČR cze
dc.subject inflační faktory cze
dc.subject peněžní zásoba cze
dc.subject úrokové sazby cze
dc.subject analýza faktorů cze
dc.subject očekávaný vývoj inflace v ČR cze
dc.subject inflation eng
dc.subject development of inflation in the CR eng
dc.subject inflationary factors eng
dc.subject money supply eng
dc.subject interest rates eng
dc.subject analysis of the factors eng
dc.subject expected inflation in the CR eng
dc.title Analýza dopadů hlavních faktorů na vývoj inflace v ČR cze
dc.title.alternative Analysis of impacts of main factors on development of inflation in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the characteristics of inflation, its determinants and main factors. The thesis also evaluates the development of inflation in the Czech Republic in 1993-2010, this trend analyzes and identifies factors that have impact on inflation. Finally, it assessed the expected inflation in the Czech Republic. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25872
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma "Analýza dopadů hlavních faktorů na vývoj inflace v ČR". Cíl práce spočíval v analýze vývoje inflace v České republice v letech 1993-2010 a určit hlavní faktory, které ovlivnily její vývoj v uvedených letech. Studentka současně zodpověděla následující otázky: "Které další faktory ekonomického i neekonomického charakteru mají pravděpodobně zásadní vliv na současnou výši inflace v ČR?", "Při hodnocení současných úrokových sazeb vyhlašovaných centrální bankou se často upozorňuje na jejich nízkou výši. Jaká nebezpečí se mohou s touto skutečností pojit?" cze
dc.identifier.stag 16371 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account