Alkoholismus a jeho léčení ve svépomocných skupinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hloušková, Zuzana cze
dc.contributor.author Malá, Denisa
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:06Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45666
dc.description.abstract Práce je zaměřena na léčbu alkoholismu ve svépomocné skupině Anonymních alkoholiků. Zabývá se popisem technik a tradic používaných v této skupině. Hlavní důraz je kladen na to, v čem členové těchto skupin vidí negativní a pozitivní aspekty této léčby a motivaci, která jim pomáhá překonat jejich problém. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1019485 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject závislost cze
dc.subject alkoholismus cze
dc.subject léčba cze
dc.subject Anonymní alkoholici cze
dc.subject dependence cze
dc.subject alcoholism eng
dc.subject treatment eng
dc.subject alcoholics Anonymous eng
dc.title Alkoholismus a jeho léčení ve svépomocných skupinách cze
dc.title.alternative Alkoholism and its treatment in self-help groups eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated My work is focused on the alcohol therapy in a self-help group of anonymous alcoholics. This work is focused on dealing with describing techniques and traditions used in this group.The main emphasis is put on, what members of these group see the negative and positive aspects of this treatment and motivation to help them overcome their problem. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26870 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 17567 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account