Cukrovar České Meziříčí a jeho socioeknomický vliv na mikroregion

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Čápová, Sabina
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:54Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45633
dc.description.abstract Práce se zabývá působením cukrovaru České Meziříčí na obyvatelstvo Českého Meziříčí a okolí. Okolí je vymezeno na obce a města do 5 km od Českého Meziříčí. Do okolí spadá Králova Lhota, Rohenice, Mokré a Pohoří. Cukrovar v Českém Meziříčí spolu s cukrovarem v Dobrovici tvoří dvojici jediných funkčních cukrovarů v Čechách. Zároveň je v tuzemsku druhým největším cukrovarem. Cukrovar je největší zaměstnavatel ve vesnici a okolí. V práci je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření jeho socioekonomický význam pro mikroregion. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1718463 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cukerní kvóty cze
dc.subject cukerní reforma cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject obyvatelstvo cze
dc.subject regiony cze
dc.subject regionalizace cze
dc.subject microregions eng
dc.subject population eng
dc.subject regions eng
dc.subject regionalisation eng
dc.subject sugar quota eng
dc.subject sugar reformation eng
dc.title Cukrovar České Meziříčí a jeho socioeknomický vliv na mikroregion cze
dc.title.alternative Sugar Factory České Meziříčí and its Socioeconomic Influence on Microregion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about the sugar factory in České Meziříčí and his affection on inhabitant of this town and surroundings. By surroundings it is meant the town and other town about 5 km of České Meziříčí. These towns are for example Králova Lhota, Rohenice, Morké and Pohoří. The sugar factory in České Meziříčí with the other one in Dobrovice, together these factories are unique in Czech republic in sugar industry. The sugar factory in České Meziříčí is the secong largest sugar factory in Czech republic and the biggest employer in the town and nearby. In this thesis is analysed by questionnaire its socioeconomic purpose for this microregion. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25879
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s obsahem bakalářské práce. Práce se zabývá působením cukrovaru České Meziříčí na obyvatelstvo Českého Meziříčí a okolí. Okolí je vymezeno na obce a města do 5 km od Českého Meziříčí. Do okolí spadá Králova Lhota, Rohenice, Mokré a Pohoří. Cukrovar v Českém Meziříčí spolu s cukrovarem v Dobrovici tvoří dvojici jediných funkčních cukrovarů v Čechách. Zároveň je v tuzemsku druhým největším cukrovarem. Cukrovar je největší zaměstnavatel ve vesnici a okolí. V práci je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření jeho socioekonomický význam pro mikroregion. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. V práci uvádíte, že curkovar České Meziříčí je nejvýznamnější zaměstnavatel v mikroregionu. Jaká je jeho strategie ohledně počtu pracovních míst? Případně spolupracuje s příslušným úřadem práce na vytváření absolventských míst nebo rekvalifikaci pracovníků? 2. Které faktory mají podle vás největší vliv na hospodářskou situaci Cukrovaru České Meziříčí. Lze očekávat v následujících cca třech letech nějaké zásadní změny, které by mohly ovlivnit socioekonomickou situaci v celém mikroregionu? cze
dc.identifier.stag 10939 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account