Využití informačních systémů pro operativní řízení přepravy u vybraného poskytovatele logistických služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Culek, František
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:51Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45622
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů pro operativní řízení přepravy u vybraného poskytovatele logistických služeb. V teoretické části je provedena rešerše zaměřená na popis, zajištění a operativní řízení silniční nákladní přepravy. V další části jsou popsány informační systémy (IS) a jejich součásti využívané pro operativní řízení přepravy. V praktické části je na základě informací získaných od vybraných pracovníků popsán, analyzován a zhodnocen IS pro operativní řízení přepravy včetně vlastního procesu operativního řízení a možnosti implementace IS pro zlepšení operativního řízení přepravy poskytovatele logistických služeb. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 562042 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject information system ceng
dc.subject nákladní přeprava cze
dc.subject operativní řízení cze
dc.subject informační systém cze
dc.subject freight transport eng
dc.subject operational management eng
dc.title Využití informačních systémů pro operativní řízení přepravy u vybraného poskytovatele logistických služeb cze
dc.title.alternative Using Information Systems for Operational Transport management of Chosen Logistics Service Provider eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řádek, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the using information systems for operational transport management of the chosen logistics service provider. The theoretical part of the research focuses on road freight transport, description, provision and operational management. Furthermore there si a description of the information system (IS) and their components used for operational transport management. The practical part, wich is on based on information collected from selected employees, describes, analyzes and evaluates the information systems for operational transport management including the own process of operational management. There is also description of possibility of IS implementation to improve operational transport management of logistics service providers. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26624 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Co je "vhodný způsob nakládky" redukující poškození? Uveďte další důležité proměnné pro stanovení optimální trasy, které nejsou uvedeny v DP. Které další možnosti nabízí komunikační a sledovací moduly ve vozidlech? Jaké limitující podmínky musí být dodrženy při přidělování práce řidičům, povinné odpočinky apod.? Proč se u sledované společnosti Alfa nevyužívá systém EDI při přijímání objednávek, chybí zdůvodnění? Jaké jsou další podstatné náklady dopravce ovlivňující cenu dopravy? Zmínil jste software, který firma používá, co všechno umí, zkoumal jste to nějak hlouběji? Nebyla možnost propojit logistický informační systém s klasickým podnikovým modulem? V příloze máte dotazník, proč jste se ptal jenom ředitele dopravy, vedoucího úseku a vedoucího kvality, proč jste se neptal ještě dalších osobností? Jak jste myslel v závěru: "Nelze doporučit přechod na jiný informační systém a implementovat funkční software pro operativní plánování přepravy". Neodporujte si v těch závěrech? cze
dc.identifier.stag 18162 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account