Analýza využití sociálních sítí pro obchod a marketing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Morkus, Jaroslav
dc.contributor.author Holubec, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:44Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45602
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje využití sociálních sítí pro obchod a marketing. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku sociálních sítí, internetový marketing a obchod. V další části práce je provedena analýza současného stavu využívání sociálních sítí v rámci marketingu a obchodu. V závěru práce je řešen návrh na zefektivnění spravování stránek. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 2429003 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject facebook cze
dc.subject internetový marketing cze
dc.subject obchody cze
dc.subject internetová komunikace cze
dc.subject social network eng
dc.subject internet marketing eng
dc.subject business eng
dc.subject internet communication eng
dc.title Analýza využití sociálních sítí pro obchod a marketing cze
dc.title.alternative Analysis of the use of social networks for business and marketing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on use of social network for business and marketing. The theoretical of the thesis focuses on the characteristics of social network, internet marketing and business. In the next part of the paper, an analysis of the current state of social networks in the field of marketing and business. In conclusion the proposal is designed to streamline the manage of company page on social network. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26459
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 15616 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account