Optimalizace logistických operací na terminále kombinované dopravy v Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Dřevikovský, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:42Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45596
dc.description.abstract Práce rozebírá různé možnosti optimalizace v oblastech přímo i nepřímo souvisejících s logistikou v terminálu kombinované dopravy v Brně. Jednotlivé varianty se snaží zlepšit situaci terminálu. Jsou popsány i možnosti více finančně náročné, které je možné realizovat pouze v dlouhodobém horizontu. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 4371175 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logistika cze
dc.subject kombinovaná doprava cze
dc.subject optimalizace logistiky cze
dc.subject terminál kombinované dopravy cze
dc.subject logistics eng
dc.subject combined transport eng
dc.subject optimization logistics eng
dc.subject combined transport terminal eng
dc.title Optimalizace logistických operací na terminále kombinované dopravy v Brně cze
dc.title.alternative Optimization of logistic operations in the terminal for combined transport in Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škvařil, Zdeněk
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work examines the various options optimization related directly and indirectly with logistics in combined transport terminal in Brno. Individual variants try better situation in terminal. It details opportunities more financial challenging, what is possible implement just in long time. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26369
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant dokázal svou diplomovou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 18080 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account