Logistické zabezpečení evakuace S - Centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Kučerová, Barbora
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:39Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45587
dc.description.abstract Cílem práce je navržení postupu evakuace klientů Centra pro seniory (S ? Centra) a navržení jeho dopravního a logistického zabezpečení. Práce navrhuje postup evakuace jednotlivých klientů a určení počtu dopravních prostředků využitých při evakuaci S - Centra. Dále navrhuje vedení tras dopravních prostředků, kterými budou klienti převáženi do nemocnic a náhradního ubytování. Ke zpracování návrhových částí týkajících se tras dopravních prostředků bylo využito optimalizačních metod operačního výzkumu. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 1940195 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject centrum pro seniory cze
dc.subject dopravní prostředky cze
dc.subject evakuace cze
dc.subject evakuační plány cze
dc.subject integrované záchranné sbory cze
dc.subject center for seniors eng
dc.subject means of transport eng
dc.subject evacuation eng
dc.subject evacuation plans eng
dc.subject integrated rescue service eng
dc.title Logistické zabezpečení evakuace S - Centra cze
dc.title.alternative Logistic support evacuation S - Center eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The goal is to design procedure evacuation centers for the elderly client (S - Center) and the design of its transport and logistics. The work proposes a procedure for the evacuation of each client and determine the number of vehicles utilized in the evacuation S ? Center also suggests route guidance also suggests the means by which clients will be transported to hospitals and emergency accommodation. To handle those relating to the design of transport routes were used optimization methods of operations research. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26363
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka diplomovou práci obhájila a zdárně odpověděla na dotazy zkušební komise a na dotazy oponenta diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 18368 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account