Antikorozní účinnost epoxyesterových nátěrových hmot obsahující kovový zinek a nekovové antikorozní pigmenty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Randák, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:36Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45578
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možností snížení obsahu zinkového prachu v nátěrech jeho náhradou jinými pigmenty a vlivem objemové koncentrace pigmentů (OKP) na celkové fyzikálně-mechanické vlastnosti a celkovou antikorozní účinnost nátěrů. Všechny nátěrové filmy byly naneseny na skleněné a ocelové panely, které byly testovány pomocí fyzikálně-mechanických a zrychlených korozních zkoušek. Získané hodnoty byly zpracovány do tabulek a grafů a vyhodnoceny. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 13265835 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 2.5.2022 cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject zinkový prach cze
dc.subject vodivý pigment cze
dc.subject snížení OKP zinku cze
dc.subject anticorrosive pigment eng
dc.subject zinc dust eng
dc.subject conductive pigment eng
dc.subject PVC zinc reduction eng
dc.title Antikorozní účinnost epoxyesterových nátěrových hmot obsahující kovový zinek a nekovové antikorozní pigmenty cze
dc.title.alternative Anticorrosion efficiency o fepoxyester paints containing metal zinc and non-metallic anticorrosion pigments eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Miroslav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the possibility of reduction of zinc dust in the paint by compensation other pigments and due to the volume concentration of pigments (PVC) on the overall physico-mechanical properties and the overall anti-corrosion efficiency of coatings. All paint films were deposited on glass and steel panels that were tested using the physico-mechanical and accelerated corrosion tests. The obtained values were summarized in the tables and the graphs and analyzed. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26192 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17678 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account