AED jako součást první pomoci a jeho využití u profesionálních hasičských jednotek vybraného kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zezulová, Jana cze
dc.contributor.author Pešat, Robert
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:31Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45563
dc.description.abstract Bakalářská práce mapuje odbornou připravenost profesionálních hasičských jednotek vybraného kraje při poskytování první pomoci s možností využití AED do příjezdu odborné zdravotnické pomoci. Teoretická část popisuje v obecné rovině integrovaný záchranný systémem. Dále se věnuje rozdělení první pomoci, základní neodkladné resuscitaci dle nejnovějších postupů a doporučení Guidelines 2010 a defibrilaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Praktická část popisuje průzkum metodou dotazníkového šetření u profesionálních výjezdových posádek hasičského záchranného sboru. Praktická část obsahuje stanovené výzkumné otázky a výsledky jednotlivých otázek z anonymního dotazníku. Získaná data byla graficky zpracována do tabulek a grafů. cze
dc.format 69 s. (61 806 znaků) cze
dc.format.extent 1675470 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject resuscitace cze
dc.subject řetězec přežití cze
dc.subject defibrilace cze
dc.subject automatizovaný externí defibrilátor cze
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject first aid eng
dc.subject resuscitation eng
dc.subject chain of survival eng
dc.subject defibrilation eng
dc.subject automated external defibrillator eng
dc.title AED jako součást první pomoci a jeho využití u profesionálních hasičských jednotek vybraného kraje cze
dc.title.alternative AED as a part of the first aid and its aplication in the professional fire service of the selected region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sieglová, Martina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis charts the professional preparation of the professional fire brigade of the selected region, specifically the first aid use of the Automated External Defibrillator (AED) prior to the arrival of more qualified professional medical assistance. The theoretical portion describes in general terms the integrated emergency response system. It also discusses the division of first aid duties, the basic resuscitation procedures according to the latest recommendations and Guidelines 2010, and defibrillation using the AED. The practical part describes the methodology of the questionnaire used to survey the professional ambulance crews at the fire brigade. The practical part also includes the set of research questions, and the results of individual questions of the anonymous questionnaire. The obtained data is presented graphically in tables and graphs. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26525
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumu využít v praxi? 2. Definujte zkratky, které nejsou uvedeny v seznamu: FK, KT, ILCOR, AHA a ERC. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 18648 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account