Vliv automobilky Škoda Auto a. s. na vzdělání, kulturu a životní úroveň obyvatel v Mladé Boleslavi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela cze
dc.contributor.author Kašparová, Barbora
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:20Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45532
dc.description.abstract Tato práce se zabývá možnostmi vzdělávání a kultury, které poskytuje obyvatelům Mladé Boleslavi automobilka Škoda Auto a. s.. Stručně charakterizuje město Mladá Boleslav od historie až po současnost. Popisuje současný stav školství, kulturního vyžití a životní úroveň občanů Mladé Boleslavi. Cílem práce je zjistit, jak se na těchto faktorech podílí automobilka Škoda Auto a. s.. Je zde uvedena historie firmy, ale především její vliv na obyvatele ve sféře školství a kultury. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření na základě explorativní metody, nástrojem je dotazník,který byl rozdán 160 občanům Mladé Boleslavi cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1297368 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Škoda Auto a. s cze
dc.subject Mladá Boleslav cze
dc.subject školství cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject životní úroveń cze
dc.subject Skoda Auto as eng
dc.subject Mlada Boleslav eng
dc.subject education eng
dc.subject education eng
dc.subject living standards eng
dc.title Vliv automobilky Škoda Auto a. s. na vzdělání, kulturu a životní úroveň obyvatel v Mladé Boleslavi cze
dc.title.alternative Influence of Škoda Auto a. s. on Education, Culture and Living Standards of the Inhabitants of Mladá Boleslav eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the possibilities of education and culture, which provides residents Mlada Boleslav Skoda Auto. Briefly characterizes the city of Mlada Boleslav from history to the present. Describes the current state of education, cultural opportunities and living standards of citizens of Mlada Boleslav. The aim is to determine how these factors contribute to Skoda Auto. The history of the company listed here, but also its impact on residents in the area of education and culture. The practical part includes quantitative research based on an exploratory method, a tool is a questionnaire the was distributed to 160 citizens of Mlada Boleslav. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26712 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 15901 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account