Personální řízení v podniku Povodí Labe, státní podnik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horčička, Aleš
dc.contributor.author Staňková, Iva
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:03Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45480
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Personální řízení v podniku Povodí Labe, státní podnik, zaměřené především na vzdělávání zaměstnanců. První část práce definuje personální řízení a uvádí metody podnikového vzdělávání. Druhá část práce seznamuje s podnikem Povodí Labe, státní podnik a analyzuje další vzdělávání jeho zaměstnanců. Poslední část popisuje vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců se vzděláváním v podniku a návrhy a doporučení, která autorka uvádí pro vylepšení systému vzdělávání podniku. cze
dc.format 57 s., X s. příl. cze
dc.format.extent 3897663 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject management cze
dc.subject personální řízení cze
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject školení cze
dc.subject management eng
dc.subject personnel management eng
dc.subject human resources eng
dc.subject learning eng
dc.subject training eng
dc.title Personální řízení v podniku Povodí Labe, státní podnik cze
dc.title.alternative Personnel management in the company Povodi Labe, státní podnik eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Theme of the bachelor´s work is Personnel management in the company Povodí Labe, státní podnik, focused on teaching and training employees. The first part of thesis defines personnel management and shows methods of training employees. Second part introduces Povodí Labe, státní podnik, and analyzes training of its employees. The last part describes the analyzation of the questionnaire of satisfaction of employees with training in the enterprise and suggestions and recommendations given by the author. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26052 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem bakalářské práce, jejímž tématem bylo personální řízení v podniku Povodí Labe. Cílem byla formulace náplně manažerské funkce, aplikace obecně platných zásad optimálního výkonu funkce v reálném podniku. cze
dc.identifier.stag 16488 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account