"Absolutismus" v díle Ladislava Klímy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra cze
dc.contributor.author Petrakovičová, Daniela
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:38:57Z
dc.date.available 2012-07-15T22:38:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45467
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena k nejdůležitějším aspektům myšlenky absolutismu v díle Ladislava Klímy. Pozornost je věnována ústředním tématům Klímova absolutismu: egosolismu, egodeismu, ludibrionismu. V práci jsou analyzovány i další koncepty, které se k těmto hlavním námětům těsně přimykají. Jsou to: egoismus, láska, vůle, absurdita a naprostost. V poslední kapitole práce je představena Patočkova interpretace „myslitele absurdity“ Klímy. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 1162635 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Klíma, Ladislav cze
dc.subject egosolismus cze
dc.subject egodeismus cze
dc.subject ludibrionismus cze
dc.subject absurdita cze
dc.subject egodeism eng
dc.subject egosolism eng
dc.subject ludibrionism eng
dc.subject absurdity eng
dc.title "Absolutismus" v díle Ladislava Klímy cze
dc.title.alternative "Absolutism" in the work of Ladislav Klima eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused mainly on the most important aspects of absolute thought by Ladislav Klima. Attention is paid to the themes of Klima’s absolutism such as egosolism, egodeism and ludibrionism. It also includes other analysed concepts which are closely related to the main themes as well. These are egoism, love, willpower, absurdity and certainity. Introduced in the last chapter of this bachelor thesis is Patocka’s interpretation of Klima’s thinker absurdity. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26155 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 14263 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account