Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Kutová, Pavlína
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:46Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45463
dc.description.abstract Rok 1918 byl významným mezníkem pro společnost 20. století. Tato práce se zabývá kulturním životem v Litomyšli v letech 1918 - 1929. Snaží se porovnat místní vývoj s kulturním životem v rámci celé republiky. Věnuje se ale pouze místním spolkům a opomíjí hostující společnosti. Ty jsou zmiňovány pouze v případech, kdy se zúčastnily litomyšlských slavností. Jednotlivé kapitoly se zabývají ochotnickým divadlem, koncerty, slavnostmi, kinem, výstavami, přednáškami a kurzy. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 1520528 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kultura cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.subject spolky cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject ochotnické divadlo cze
dc.subject koncerty cze
dc.subject slavnosti cze
dc.subject kino cze
dc.subject přednášky cze
dc.subject výstavy cze
dc.subject culture eng
dc.subject clubs eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject amateur theatre eng
dc.subject concerts eng
dc.subject celebrations eng
dc.subject cinema eng
dc.subject lectures eng
dc.subject exhibitions eng
dc.title Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století cze
dc.title.alternative Culture in Litomyšl in 1920s eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hašková, Lada cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The year 1918 was an important landmark for the society in 20th century. This work deals the cultural life in Litomyšl in the years from 1918 to 1929. I tried to compare local development with cultural life within the whole republic. It deals with local societies and omits visiting companies. These are mentioned only in case when they took part in Litomyšl celebrations. Individual chapters deal with the amateur theatre, concerts, celebrations, cinemas, exhibitions, lectures and courses. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25645
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14377 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account