Vliv počátečních imperfekcí na pevnost a stabilitu tenkostěnných skořepinových konstrukcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paščenko, Petr
dc.contributor.author Tomek, Petr
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:35Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45429
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vlivem počátečních imperfekcí na ztrátu stability tenkostěnných skořepinových konstrukcí. Zkoumaný případ je omezen na prostě podepřený kulový vrchlík zatížený rovnoměrným vnějším přetlakem. Kulový vrchlík je vyztužen obvodovým prstencem. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kulový vrchlík cze
dc.subject ztráta stability cze
dc.subject imperfekce cze
dc.subject numerická analýza cze
dc.subject MKP cze
dc.subject spherical cap eng
dc.subject loss of stability eng
dc.subject imperfections eng
dc.subject numerical analysis eng
dc.subject FEM eng
dc.title Vliv počátečních imperfekcí na pevnost a stabilitu tenkostěnných skořepinových konstrukcí cze
dc.title.alternative Influence of the initial imperfections on the strenght and stability of the thin-walled structures eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Holý, Stanislav
dc.contributor.referee Menčík, Jaroslav
dc.contributor.referee Vejvoda, Stanislav
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with influence of the initial imperfections on the loss of stability of thin - walled structures. The problem is limited on the simply supported spherical cap subjected to external pressure. The spherical cap is stiffened by a circumferential ring. eng
dc.description.department Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27619 cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace doktorské práce. Přečtení posudků, odpovědí na připomínky oponentů. Rozprava. Tajné hlasování. Vyhlášení výsledku. cze
dc.identifier.stag 18684 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account