Jaroslav Foglar jako vedoucí ve svých knihách a ve skutečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří cze
dc.contributor.author Bělohubý, Martin
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:31Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45418
dc.description.abstract Úkolem bakalářské práce je bližší poznání Jaroslava Foglara, díky čemuž je možné porovnat ho s jeho literárními projekcemi. Na Foglara je nahlíženo z různých pohledů, jejichž cílem je poukázat na shodné, ale i rozdílné vlastnosti, podle kterých je možné charakteristiku provést. Práce je rozdělena do čtyř na sebe navazujících částí. První dvě kapitoly odkazují k Foglarovu životu, k jeho působení ve skautském hnutí a k jeho metodám práce s dětmi. Třetí část je věnována literárním postavám, do kterých Foglar své skautské smýšlení promítal. V poslední části jsou shrnuty a porovnány poznatky, které přinesly předešlé kapitoly. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 709552 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Foglar, Jaroslav cze
dc.subject skautské hnutí cze
dc.subject výchova mládeže cze
dc.subject motivace cze
dc.subject scouts' movement eng
dc.subject upbringing youth eng
dc.subject motivation eng
dc.title Jaroslav Foglar jako vedoucí ve svých knihách a ve skutečnosti cze
dc.title.alternative Jaroslav Foglar as a Group Leader in his Books and in Reality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis aims at closer understanding of the writer Jaroslav Foglar which allows comparing him with his literary projections. Foglar is viewed from many different aspects and the key thing is to point out both similar and different attributes, according to which it is possible to carry out the characteristics. The Thesis is divided into four interconnected parts. First two parts refer to his life, his activities within the scouts' movement and his methods when working with children. The third part is dedicated to his literary characters, into whom Foglar projected himself. The last part aspires to compare results from the previous chapters. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25652
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14648 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account