Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Pešek, Ondřej
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:55Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42474
dc.description.abstract Rekonstrukce ulice Rokycanova v Pardubicích. Provedení úprav nevyhovujících poměrů uličního prostoru, tj. vozovky, chodníků, cyklostezky. V rámci práce bude pozornost zaměřena také na dopravu v klidu a úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. cze
dc.format 91 s. + dokumentace
dc.format.extent 29000251 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject chodníky cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject dopravní značení cze
dc.subject doprava v klidu cze
dc.subject úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu cze
dc.subject local roads eng
dc.subject sidewalks eng
dc.subject traffic signs eng
dc.subject transport at rest eng
dc.subject treatment for people with limited mobility eng
dc.title Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice cze
dc.title.alternative Reconstruction of Rokycanova street in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaňásek, Jaroslav
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Reconstruction of Rokycanova Street in Pardubice. Make adjustments substandard road space ratios, road, sidewalks, bike paths. The work will focus on transport at rest and treatment for people with limited mobility. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26516
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 16052 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet