Návrh rozvoje železniční dopravy v česko-slovenském příhraničí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Jurčík, Petr
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:47Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42464
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje osobní dopravy v příhraničních oblastech České a Slovenské republiky. Je v ní charakterizován současný stav osobní dopravy v slovensko-českém příhraničí s akcentem na železniční dopravu s návrhy na možnosti dalšího rozvoje osobní přeshraniční dopravy. Součástí návrhů je i jízdní řád s návrhy přestupních uzlů pro navazující autobusovou dopravu. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 5343194 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject možnosti rozvoje cze
dc.subject Slovensko cze
dc.subject železnice cze
dc.subject integrated transport system eng
dc.subject development possibilities eng
dc.subject Slovakia eng
dc.subject railways eng
dc.title Návrh rozvoje železniční dopravy v česko-slovenském příhraničí cze
dc.title.alternative The proposal for development of railway transportation in the Czech-Slovakian border eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The thesis discusses options of passenger traffic development in border regions of Czech and Slovak Republics. It describes the current state of passenger traffic in Czech and Slovak cross-border regions, emphasizing railway traffic, including proposals of further development of integrated transport system of the respective country or upon a bilateral agreement. The proposals also include time schedule with interchange stations for bus transport. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25546
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 14924 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account