Optimalizace interních manipulačních procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Táborský, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:45Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42462
dc.description.abstract Práce pojednává o řešení interní přepravy zboží a materiálu uvnitř velké chemické společnosti. Zaměřuje se na řešení konkrétních manipulačních procesů i na selekci vhodného dopravního prostředku s cílem minimalizovat náklady. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 2741527 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject přepravy cze
dc.subject interní logistika cze
dc.subject tažné soupravy cze
dc.subject transport eng
dc.subject internal logistic eng
dc.subject towing kits eng
dc.title Optimalizace interních manipulačních procesů cze
dc.title.alternative Optimisation of internal manipulation processes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the solution of transportation of the goods and material inside large chemical company. It focuses on the solution of specific manipulation processes and selection of proper transport vehicle with the target of cost minimalization. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25552
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 12018 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account