Nákup v podniku Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Šrámková, Tereza
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:18Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42424
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti nákupu ve společnosti Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. První kapitola se zabývá obecně procesem nákupu v podniku. Druhá kapitola analyzuje současný stav procesu nákupu v podniku Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. Třetí kapitola se věnuje návrhům na zlepšení procesu nákupu ve společnosti Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. V poslední kapitole je provedeno zhodnocení jednotlivých návrhů. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 1773716 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 6.12.2021 cze
dc.subject nákupy cze
dc.subject podniky cze
dc.subject ceny cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject dodávky cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject purchasing eng
dc.subject companies eng
dc.subject prices eng
dc.subject suppliers eng
dc.subject delivery eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject stocks eng
dc.title Nákup v podniku Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. cze
dc.title.alternative Purchasing proces in the company Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Procházková, Iveta
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problems of buying in the company of Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) Ltd. The first chapter deals with the general process of plant purchasing. The second chapter analyzes the current state of purchasing process in a company Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) Ltd. The third chapter deals with proposals to improve the procurement processes at Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) Ltd. In the last chapter is an assessment of individual proposals. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25577
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 12689 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account