Finanční analýza ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Kožená, Markéta
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:09Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42407
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Foxconn CZ, s.r.o. ve sledovaném období 2005 - 2009. První část diplomové práce je věnovaná obecné charakteristice finanční analýzy, etapy finanční analýzy, metody finanční analýzy a zdroje informací pro finanční analýzu. V následující kapitole je charakterizována společnosti Foxconn CZ, s.r.o. Ve třetí kapitole jsou aplikovány finanční metody. Na základě finančních výsledků jsem zhodnotila ekonomickou situaci společnosti Foxconn CZ, s.r.o. a na závěr jsem navrhla možná zlepšení. cze
dc.format 89 s.
dc.format.extent 3117274 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject finanční analýzy cze
dc.subject Foxconn CZ cze
dc.subject rozvahy cze
dc.subject aktiva cze
dc.subject pasiva cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject balances eng
dc.subject assets eng
dc.subject debts eng
dc.title Finanční analýza ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Financial analysis of selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Chrtek, Milan
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with financial analysis of the company Foxconn CZ, Ltd. in the period of years 2005 to 2009. The first part of the thesis is devoted to the general characteristics of financial analysis, stages of financial analysis, methods of financial analysis and sources of information for financial analysis. The next chapter focuses on the company Foxconn CZ, Ltd. In the third chapter, there are the financial methods applied. Based on financial results, I assessed the economic situation of the company Foxconn CZ, Ltd., and, finally, I suggested potential improvements. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25576
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 15500 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account