Návrh organizace blokového čištění části města po zimním období

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Smetanová, Silvie
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:05Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42398
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá blokovým čištěním po zimním období místních komunikací ve městě Kolíně, které provádí organizace Technické služby AVE CZ Kolín s.r.o. Práce se zabývá analýzou současného stavu a návrhem nového blokového čištění města pro období 2011. Dále je zde uveden technologický postup a právní předpisy pro provádění blokového čištění. cze
dc.format 70 s.
dc.format.extent 3674406 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject blokové čištění cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject Kolín cze
dc.subject block cleaning eng
dc.subject local roads eng
dc.title Návrh organizace blokového čištění části města po zimním období cze
dc.title.alternative Design organization of the city block cleaning after the winter season eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the block cleaning of local roads of the city Kolín after the winter season, performed by the organization Technické služby AVE CZ Kolín, Ltd. The thesis deals with the analyses of current status and proposal of new block clearing of the city for the period of 2011. Further, the technological process and legislation for implementation of block clearing is shown there. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25550
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 14974 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account