Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho and Jane Austen's Northanger Abbey: A Comparison of the Two Novels

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mánek, Bohuslav cze
dc.contributor.author Šimáková, Iva
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:21:55Z
dc.date.available 2012-02-06T17:21:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42375
dc.description.abstract The aim of this thesis is to show the elements of a parody of the Gothic genre in Jane Austen's novel, in contrast to the work of Ann Radcliffe. The first part focuses on characterizing the Gothic genre. It also gives description of origin, features and development of this genre, from its beginning to its end, in England. The second part of the paper describes lives and works of both authoresses, Ann Radcliffe and Jane Austen. Radcliffe is considered one of the most important authors of the Gothic fiction. Jane Austen, who was also influenced by the genre, however, wrote its parody. The last part of the thesis focuses on analysis of Austen's novel Northanger Abbey and compares it with Radcliffe's work The Mysteries of Udolpho. The thesis will conclude by providing an explanation where Northanger Abbey's parody lies, in comparison with one of the most typical example of the Gothic genre. eng
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 773262 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Radcliffe, Ann cze
dc.subject Austen, Jane cze
dc.subject gotický román cze
dc.subject osmnácté století cze
dc.subject devatenácté století cze
dc.subject Záhady Udolpha cze
dc.subject Northangerské opatství cze
dc.subject Northanger Abbey cze
dc.subject Radcliffe, Ann eng
dc.subject Austen, Jane eng
dc.subject Gothic novel eng
dc.subject eighteenth century eng
dc.subject nineteenth century eng
dc.subject Mysteries of Udolpho eng
dc.title Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho and Jane Austen's Northanger Abbey: A Comparison of the Two Novels eng
dc.title.alternative Srovnání románů Tajemství Udolpha Ann Radcliffeové a Northangerské opatství Jane Austenové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Cílem této diplomové práce je ukázat prvky porodie gotického žánru v románu Jane Austenové, v porovnání s prací Ann Radcliffové. První část diplomové práce je zaměřena na charakterizaci gotického románu. Dále podává také popis původu, znaků a vývoje tohoto žánru, od jeho počátku až do jeho konce, v Anglii. Druhá část práce popisuje životy a díla obou autorek, Ann Radcliffové a Jane Austenové. Redcliffová je považována za jednu z nejvýznamnějších autorů gotického románu. Jane Austenová, sice také ovlivněna tímto žánrem, však napsala jeho parodii. Třetí část diplomové práce se zabývá analýzou románu Northangerské opatství, Jane Austenové, a jeho porovnáním s prací Radcliffové, Záhady Udolpha. Na závěr se tato práce pokusí vysvětlit v čem tkví parodie Northangerského opatství, v porovnání s jedním z nejtypičtějších příkladů gotického románu. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25622
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 8942 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account