Možnosti zlepšení technicko-technologických parametrů tratě Brno - Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Štulpa, Břetislav
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:21:47Z
dc.date.available 2012-02-06T17:21:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42366
dc.description.abstract Přestože v devadesátých letech prošla trať Brno - Česká Třebová optimalizací, tehdejší parametry optimalizace již neodpovídají současným požadavkům na její provozní využití. Diplomová práce se zabývá možnostmi úprav tratě na odstranění tzv. kritických míst. První část se zabývá analýzou současného stavu. Po provedení analýzy jsou na jejím základě provedeny návrhy na odstranění kritických míst. Závěr práce obsahuje přínosy a investiční náklady úprav. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 4773532 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject železniční stanice cze
dc.subject úrovňové nástupiště cze
dc.subject ostrovní nástupiště cze
dc.subject dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení cze
dc.subject railway station eng
dc.subject level platform eng
dc.subject island platform eng
dc.subject remote control of security system eng
dc.title Možnosti zlepšení technicko-technologických parametrů tratě Brno - Česká Třebová cze
dc.title.alternative Possible improvements of technical-technological parameters of Brno - Česká Třebová railway route eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Despite the fact that the Brno - Česká Trebova railway route underwent a reconstruction for its optimization in the 1990s, nowadays the parameters do not meet current requirements for its operational use. This thesis deals with improvement options for the Brno - Česká Třebová railway route, especially with focus on removal of so called critical areas. The first part deals with the analysis of the current state. After interpretaion suggestions for improvement of the critical areas are made. Conclusion of the project includes investment costs and benefits adjustments. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25551
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 14979 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account