Metody stanovení znečištění motorových olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Laifr, Martin
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:21:45Z
dc.date.available 2012-02-06T17:21:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42364
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zpracováním současných poznatků o vlastnostech motorových olejů, o jejich klasifikaci a zejména pak o experimentálních metodách, použitých ke zjišťování znečištění motorových olejů. Základní analýzy motorových olejů provedené v depu kolejových vozidel v České Třebové byly doplněny o náročnější instrumentální analýzy. Na jejich základě bylo provedeno hodnocení a doporučení pro uživatele. Cílem práce je rovněž návrh metodiky stanovení znečištění motorových olejů bez použití laboratorní techniky. cze
dc.format 83 s.
dc.format.extent 2262568 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject motorové oleje cze
dc.subject znečištění olejů cze
dc.subject tribotechnické diagnostiky cze
dc.subject opotřebení motorových olejů cze
dc.subject infračervená spektrometrie cze
dc.subject částicové analýzy cze
dc.subject motor oils eng
dc.subject oil pollution eng
dc.subject tribotechnical diagnosis eng
dc.subject degradation of engine oils eng
dc.subject infrared spectrometry eng
dc.subject particle analysis eng
dc.title Metody stanovení znečištění motorových olejů cze
dc.title.alternative Methods for determination of motor oil pollution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the processing of current knowledge about the properties of motor oils, their classification and especially the experimental methods used to detect contamination of motor oil. Basic analysis of motor oils made in the paddock of the rail vehicles in the Česká Třebová were supplemented by demanding instrumental analysis. On the basis of these analysis was made an evaluation and recommendations for users. The aim is also to propose methodology for detection of pollution of motor oils without using laboratory techniques. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25602
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Prezentace bakalářské práce byla založena na experimentálním měření vzorků olejů, které příslušně komentoval na grafech. Student prokázal vysvětlením všech výsledků měření orientaci v problematice a uvedl závěry a doporučení budoucího využití metody. Student zmínil, že na základě vytvoření metodiky odběrů a analýzy olejů, budou probíhat další odběry příslušnými organizacemi. Doplňující otázku zodpověděl správně a v diskuzi prokázal širší znalosti. cze
dc.identifier.stag 15203 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account