Aplikace výpočetní inteligence v řešení bezpečnosti silničního provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slamka, Juraj
dc.contributor.advisor Tesař, Miroslav
dc.contributor.author Pokorný, Jan
dc.date.accessioned 2011-12-08T16:20:13Z
dc.date.available 2011-12-08T16:20:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42152
dc.description.abstract Problematika bezpečnosti silničního provozu je poměrně rozsáhlým tématem, do kterého zasahuje celá řada oblastí a směrů. Tato disertační práce se zaměřuje pouze na dvě konkrétní a zcela odlišné oblasti bezpečnosti silničního provozu, na jejichž příkladu jsou ukázány možnosti aplikace fyzzy množin. První oblastí, která byla pomocí této metody výpočetní inteligence zpracovávána, je hodnocení bezpečnostního potenciálu vozového parku. Dosud se bezpečnost vozového parku odhadovala pouze na základě jeho průměrného stáří. Takový odhad je ale velice nepřesný, protože se blíže nezabývá strukturou vozového parku z hlediska pasivní a aktivní bezpečnosti vozidel. V práci představený fyzzy inferenční systém typu Mamdani umožňuje zahrnout do hodnocení bezpečnostního potenciálu vozidla více parametrů, které bezpečnost vozidla významně ovlivňují. Konkrétně se jedná o parametry: bodové hodnocení Euro NCAP, hmotnost a věk vozidla. Druhá oblast práce je zaměřena na problematiku predikce následků dopravních nehod, na kterou lze kromě běžně používaných statistických nástrojů aplikovat fyzzy inferenční systém Takagi-Sugeno. Jako vstupní hodnoty do tohoto systému slouží historické záznamy následků nehod mající charakter časových řad, popřípadě jejich statistická předzpracování. Touto metodou byly vytvořeny jednoměsíční, čtvrtletní a pololetní predikční modely následků dopravních nehod. cze
dc.format 137 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fuzzy množiny cze
dc.subject bezpečnost vozidla cze
dc.subject vozový park cze
dc.subject predikce cze
dc.subject následky nehod cze
dc.subject fuzzy sets eng
dc.subject vehicle safety eng
dc.subject car fleet eng
dc.subject prediction eng
dc.subject accident consequences eng
dc.title Aplikace výpočetní inteligence v řešení bezpečnosti silničního provozu cze
dc.title.alternative Computational intelligence application in solving of road-traffic safety eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Vala, Miroslav
dc.contributor.referee Kovanda, Jan
dc.contributor.referee Adamec, vladimír
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated Safety of car fleet is usually estimated according to its age. But this estimation is quite inaccurate and gives only information about the average age of common cars in a territory. It does not consider passive and active safety structure of that car fleet. The first part of dissertation shows possibility involving such parameters as EuroNCAP point rating, weight and age of a car model to this estimation. Such evaluation of car fleet safety was based on Mamdani type of fyzzy inference system. For forecasting of consequences of read accidents is usually used some statistical method. The second part of dissertation introduces prediction method based on Takagi-Sugeno type of fuzzy inference system. This method works with historical records of road accident consequences and it can be combined with statistical methods too. In the second part of dissertation were made one-monthly, quarterly and half-yearly predictor model by this method. eng
dc.description.department Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura - dopravní prostředky cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23543
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account