Vliv změn daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Urbancová, Jana
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:33:21Z
dc.date.available 2011-10-03T20:33:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42059
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku daňových a účetních pravidel z historického hlediska, konkrétně, jak se tyto změny promítnou ve zvolené společnosti Kingspan a.s. na vlastním kapitálu z pohledu jeho struktury a výše. Pro porovnání vlivu změn jsou hodnoty společnosti vygenerované v účetnictví za rok 2009 aplikovány do účetního a daňového systému platného v letech 1985, 1993, 2000 a v roce 2005. cze
dc.format 118 s.
dc.format.extent 4180464 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject daňové předpisy cze
dc.subject účetní předpisy cze
dc.subject hospodářské výsledky cze
dc.subject nákladové položky cze
dc.subject vlastní kapitály cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject míry stability cze
dc.subject tax rules eng
dc.subject accounting rules eng
dc.subject earnings eng
dc.subject expenses eng
dc.subject equity eng
dc.subject return on equity eng
dc.subject measure of stability eng
dc.title Vliv změn daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku cze
dc.title.alternative The infuence of the changes of tax and account rules on the structure and amount of equity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on tax and accounting rules from the historical point of view, namely, how these changes reflected in the selected Kingspan's equity in terms of its structure and above. To compare the effect of changes in the values generated in the books in 2009 applied to the accounting and tax system in force in the years 1985, 1993, 2000 and 2005. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25234
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka analyzovala změny daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku. Na základě výsledků studentka formulovala své závěry. cze
dc.identifier.stag 10769 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account