Komplexní restaurování mapy panství – Velkostatek Liblice, ze sbírek Státního oblastního archivu v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Sojková, Karina
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:33:09Z
dc.date.available 2011-10-03T20:33:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42047
dc.description.abstract Tato práce je restaurátorskou dokumentací, která popisuje komplexní ošetření mapy panství Liblice. Obsahuje identifikaci a popis objektu, popis poškození, návrh na restaurátorský záměr. Hlavní částí práce je popis provedených restaurátorských prací, seznam použitých materiálů a chemikálií, doporučené klimatické podmínky. Přílohy obsahují provedené analýzy, grafickou a obrazovou dokumentaci. cze
dc.format 18 s. cze
dc.format.extent 10163140 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/42147">Kovové prvky v knižní vazbě jejich vývoj, výroba, restaurování a konzervace</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování a konzervace papíru cze
dc.subject plátna cze
dc.subject textilní lemy cze
dc.subject mapy cze
dc.subject restoration cze
dc.subject conservation cze
dc.subject paper cze
dc.subject linen cze
dc.subject textile cze
dc.subject maps cze
dc.title Komplexní restaurování mapy panství – Velkostatek Liblice, ze sbírek Státního oblastního archivu v Praze cze
dc.title.alternative Complex restoration of the Liblice dominion map eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The thesis documents complex restoration treatment of a Liblice dominion map. It includes its identification and description as well as gives account of its damage and suggests particular steps of the treatment. The main part summarizes undertaken restoration work, brings the list of materials and chemicals used and suggests environmental conditions of the map’s future storage. The appendixes contain the results of all technological and chemical analyses executed and show graphical and pictorial documentation of the object. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25389-P1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 11809
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account