Fenomén Harry Potter - interdisciplinární komparace aspektů v díle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pabian, Petr cze
dc.contributor.author Mazanová, Tereza
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:32:44Z
dc.date.available 2011-10-03T20:32:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42017
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je hlubší analýza díla Harry Potter z různých hledisek (náboženství, gender, historie). Dále rozbor těchto vědních disciplín v souvislosti s dílem a jejich podrobný výklad. V historické části se autor bude zabývat mýty, folklorem a legendami. V části týkající se genderu bude položena otázka, zda je Harry Potter sexisticky či feministicky pojatý. V náboženské části bude autor rozebírat hypotézu, zda je Harry Potter napsán v kontextu náboženství nebo čistě sekulárně. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 836171 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Harry Potter cze
dc.subject gender cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject feminismus cze
dc.subject mýty cze
dc.subject folklór cze
dc.subject religion cze
dc.subject feminism cze
dc.subject myths cze
dc.subject folklore cze
dc.title Fenomén Harry Potter - interdisciplinární komparace aspektů v díle cze
dc.title.alternative Phenomenon of Harry Potter - interdisciplinary comparation of aspects in the publication eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Ilona cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is deeper analysis of the Harry Potter piece in the various viewpoints (religion,gender and history). Further more analysis of these scientific areas and their detailed interpretation. In the historical part the author will be dealing with myths ,folklore and legends. In the part dealing with the gender there will be a question laid whether Harry Potter is taken either from sexistic or feministic point of view. In the religious part the author will discuss a hypothesis whether Harry Potter was written in the context of religion or purely secular. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25098
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 15062 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account