Analýza vlivu IT klastru v Královéhradeckém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Ledašilová, Pavlína
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:31:33Z
dc.date.available 2011-10-03T20:31:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41943
dc.description.abstract Bakalářská práce "Analýza vlivu IT klastru v Královéhradeckém kraji" se zabývá základními pojmy, které se týkají klastrů a klastrových iniciativ a jejich dopadu na regionální rozvoj. Klastry sdružují oborově příbuzné firmy a přidružené instituce v rámci regionu. Klastry přispívají ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Cílem práce je posouzení vlivu ICT klastru na hospodářství zkoumaného regionu prostřednictvím vybraných ekonomických veličin. Práce představuje HIT klastr, jeho členy a jejich ekonomické výsledky. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1722891 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject analýza vlivu cze
dc.subject HIT klastr cze
dc.subject inovace cze
dc.subject klastr cze
dc.subject klastrové iniciativy cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject analysis of the impact eng
dc.subject HIT cluster eng
dc.subject innovation eng
dc.subject clusters eng
dc.subject cluster initiative eng
dc.subject regional development eng
dc.subject research eng
dc.title Analýza vlivu IT klastru v Královéhradeckém kraji cze
dc.title.alternative Analysis of The Impact of IT Cluster in Kralovehradecky Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Analysis of The Impact of IT Cluster in Kralovehradecky Region" deals with basic terms regarding clusters and cluster initiatives. Then it is focused on regional development impact. Clusters associate firms from the contextual branches and other institutions in the region. Clusters help them boost their competitiveness. Support innovations is general clusters aktivity. Aim of thesis is assess the impact of ICT on the economy of the investigated cluster region through selected economic variables. The work represents a cluster of HIT, its members and their economic results. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25245
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence V průběhu diskuse studentka odpovídala na následující otázky: 1) Proč mají členské podniky HIT klastru problémy prodat větší část své produkce do zahraničí? 2) Výzkum a vývoj je podle ekonomických teorií motorem hospodářského růstu. Jak úspěšné jsou podniky HIT klastru v této oblasti (mají zaregistrovaný nějaký patent)? cze
dc.identifier.stag 13393 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account