Restaurování odlitku sousoší Sv.Mikuláše Tolentinského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Béna, Petr
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:55Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41901
dc.description.abstract Diplomová práce obsahuje dokumentaci provedení restaurátorského zásahu na odlitku sousoší Sv. Mikuláše Tolentinského, ze sbírky Galerie Hlavního města Prahy a příslušný restaurátorský průzkum. V teoretické části textu se zabývá všeobecně úlohou sádrového odlitku v sochařství a památkové péči. cze
dc.format 121 s. cze
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sousoší cze
dc.subject odlitky cze
dc.subject sádra cze
dc.subject galerie cze
dc.subject restoration eng
dc.subject statues eng
dc.subject cast eng
dc.subject plaster eng
dc.subject galleries eng
dc.title Restaurování odlitku sousoší Sv.Mikuláše Tolentinského cze
dc.title.alternative Restoration of the cast of the Sv.Mikuláš Tolentinský statue eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hoftichová, Petra
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The thesis contains of the documentation of conservation and restoration treatment on the cast of the St. Nicholas Tolentinský statue from the collection of City Gallery Prague and relevant restoration research. The theoretical part of the text deals in general with the role of plaster casts in sculpture and cultural heritage. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25383
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 16633
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account