Odstraňování organických látek (tuky, vlasy atd.) z odpadních vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Matouš, Adam
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:53Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41899
dc.description.abstract Odstraňování organických látek (tuky, oleje, vlasy atd.) z odpadních vod. Problémy, které způsobují, metody a technologie, kterými se tyto látky odstraňují. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2554021 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject tuky cze
dc.subject oleje cze
dc.subject odpadní vody cze
dc.subject organické látky cze
dc.subject bio-enzymatické přípravky cze
dc.subject lapáky tuků cze
dc.subject domovní čistírny odpadních vod cze
dc.subject kořenové čistírny odpadních vod cze
dc.subject městské čistírny odpadních vod cze
dc.subject aerobní a anaerobní čištění cze
dc.subject fats eng
dc.subject oils eng
dc.subject sewage treatment eng
dc.subject organic compounds eng
dc.subject bio-enzymatic products eng
dc.subject skimmers of fat eng
dc.subject domestic wastewater treatment plants eng
dc.subject root-zone wastewater treatment plants eng
dc.subject urban wastewater treatment plants eng
dc.subject aerobic and enaerobic digestion eng
dc.title Odstraňování organických látek (tuky, vlasy atd.) z odpadních vod cze
dc.title.alternative Removal of organic substances (fats, hair etc.) from wastewater eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Removal of organic substances (fats, oils, hair, etc.) from wastewater. Problems which are caused and methods and technologies that removing these organic substance. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24929
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděl dotazy členů komise. - citace, u webových stránek psát datum vstupu na stránky - městská čistírna odpadních vod v Pardubicích - aerobní a anaerobní čištění, časový průběh - analytické sledování procesu čištění cze
dc.identifier.stag 14562 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account