Analýza zadluženosti českých domácností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna
dc.contributor.author Linhartová, Veronika
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:51Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41896
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti českých domácností. Práce obsahuje základní informace o úvěrovém trhu, bankovních i nebankovních finančních institucích a úvěrových produktech, které tyto instituce poskytují. Další součástí práce je rozbor vývoje zadluženosti českých domácností a jejího současného stavu, včetně predikce pro následující období. Závěr diplomové práce uvádí autorčino shrnutí tématu a závěry, kterých bylo v práci dosaženo. cze
dc.format 106 s.
dc.format.extent 855182 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 2.5.2016 cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject domácnosti cze
dc.subject bankovní úvěry cze
dc.subject bankovní vklady cze
dc.subject úspory cze
dc.subject indebbtedness eng
dc.subject household eng
dc.subject bank loans eng
dc.subject bank deposits eng
dc.subject savings eng
dc.title Analýza zadluženosti českých domácností cze
dc.title.alternative The analysis of Czech household indebtedness eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Theme of this thesis is an analysis of czech household indebtedness. The work includes some basic informations about loan market, bank and nonbank financial institutions and credit products, which are offered by these institutions. Another part of this work is analysis of indebtedness trend and its present state, including prediction for coming years. In the end of this thesis there are some author?s recommendations and conclusion this thesis arrived at. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25350
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s obsahem diplomové práce. Cílem práce je analýza současného stavu zadlužení domácností a komparace úvěrů a vkladů domácností u bankovních subjektů včetně predikce jejich vývoje. V práci byla provedena analýza zadluženosti také podle příjmových skupin a věku, dále shluková analýza. V závěru byly studentkou prezentovány zjištěné výsledky. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce. cze
dc.identifier.stag 13779 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account