Aplikace pro CSS menu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Josef cze
dc.contributor.author Hlaváček, František
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:28Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41868
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku generátorů CSS menu a jejich nedostatky. Dále popisuje typy menu, vlastnosti CSS a HTML, které udávají daný vzhled. Výsledkem práce je internetová aplikace, která je zaměřena na generování menu internetových stránek. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 2511270 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject HTML cze
dc.subject CSS cze
dc.subject menu cze
dc.subject PHP cze
dc.title Aplikace pro CSS menu cze
dc.title.alternative Application for CSS menu eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the problem of generators of the CSS menus and its defects. It also describes types of menus, characteristics of CSS and HTML, which determines the appearance. The result of this work is an Internet application that is focused on generating web sites menus. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D25439
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Dle vedoucího práce byly hlavní cíle splněny. V teroetické části autor provedl rešerši dostupných CSS generátorů. V praktické části autor vytvořil plně funkční aplikaci. Obhajoba bakalářské práce byla hodnocena klasifikačním stupněm výborně minus. cze
dc.identifier.stag 15642 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account