Datové struktury využívající princip hashování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavička, Antonín
dc.contributor.author Novák, Martin
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:22Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41860
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vybranými datovými strukturami využívajícími princip hashování. Jednotlivé datové struktury byly implementovány a otestovány. Na základě jejich otestování byly navrhnuty oblasti jejich využití. cze
dc.format 98 s.
dc.format.extent 3467821 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject hashování cze
dc.subject statické hashování cze
dc.subject dynamické hashování cze
dc.subject perfektní hashování cze
dc.subject minimální perfektní hashování cze
dc.subject hashovací tabulky cze
dc.subject datová struktura cze
dc.subject hashing eng
dc.subject static hashing eng
dc.subject dynamic hashing eng
dc.subject perfect hashing eng
dc.subject minimal perfect hashing eng
dc.subject hash tables eng
dc.subject data structures eng
dc.title Datové struktury využívající princip hashování cze
dc.title.alternative Data structures using the principle of hashing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Klima, Valent
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with selected data structures that use the principle of hashing. The individual data structures were implemented and tested. Based on their testing areas of their utilization were suggested. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D25501
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla na výborné úrovni. Student zodpověděl připomínky vedoucího práce i členů komise. Dle vedoucího práce diplomant navrhl, implementoval a ověřil správnou funkčnost vybraných datových struktur využívající různé techniky hashování. cze
dc.identifier.stag 14059 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account