Salesiánská pedagogika a její ohlas v pražském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela cze
dc.contributor.author Hanischová, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:13Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41850
dc.description.abstract Práce je zaměřena na teorii a praxi salesiánského výchovného působení na děti a mládež. Autorka se věnuje charakteristice společenství Salesiánů Dona Bosca a jejich činnosti u nás i ve světě. Část práce je soustředěna na život a dílo zakladatele salesiánů, sv. Jana Bosca, a jeho výchovnému systému. Tento systém, zvaný Preventivní výchovný systém, je v práci zevrubně popsán, a to i z hlediska aplikace v praxi v salesiánském středisku mládeže v Praze. Mnohé poznatky autorka předkládá na základě vlastních zkušeností, pozorování práce salesiánských pedagogů v oratoři a rozhovorů s pracovníky střediska. Práce poukazuje na jedinečnost salesiánské práce s mládeží. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 784821 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject salesiáni cze
dc.subject Don Bosco cze
dc.subject výchova cze
dc.subject děti a mládež cze
dc.subject preventivní systém cze
dc.subject salesiánské středisko mládeže cze
dc.subject Salesians eng
dc.subject education eng
dc.subject children and youth eng
dc.subject the Preventive System eng
dc.subject Salesian youth centre eng
dc.title Salesiánská pedagogika a její ohlas v pražském regionu cze
dc.title.alternative Salesian pedagogy and its echo in the region of Prague eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the theory and praxis of Salesian social and educational activities for children and youth. The attention is paid to common characteristics of the Salesians of Don Bosco community and its activities all over the world and in the Czech republic. The part of the work is focused on the life and work of Saint John Bosco, as the founder of Salesian congregation, and his pedagogical conception. The conception, called The Preventive System, is introduced in detail as well as its practical use in the Salesian youth centre in Prague. The author presents the work partly based on her own experience, Salesian pedagogical work observation in the oratory and interviews with educators in the youth centre. The work points out the singularity of the Salesian work for young people. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25091
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 6341 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account