Řízení vertikálního pohybu dvourotorového systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Horák, Petr
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:47Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41820
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je především návrh a realizace řízení vertikálního pohybu modelu dvourotorového systému. Nejdříve je teoreticky rozebrána daná tématika okolo modelu, experimentální identifikace a řízení. V experimentální části práce byli proměřeny statické charakteristiky a rozšířenou metodou nejmenších čtverců identifikovány dynamické vlastnosti systému. Návrh PID regulátoru Ziegler-Nicholsovou metodou nesplňoval zadání, a proto se přistoupilo k použití robustního řízení. Model setrvává v žádaném náklonu a regulátor je schopen vyrovnat vnější vlivy, které nepříznivě působí na stabilitu systému a to pro celý rozsah provozních podmínek. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 553765 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject optická rotační inkrementální čidla cze
dc.subject metody nejmenších čtverců cze
dc.subject PID regulátory cze
dc.subject robustní řízení cze
dc.subject optical incremental rotary encoders eng
dc.subject method of least squares eng
dc.subject PID controllers eng
dc.subject robust controls eng
dc.title Řízení vertikálního pohybu dvourotorového systému cze
dc.title.alternative Vertical motion control of twin rotor system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havlíček, Libor
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The present thesis is primarily a design and a realisation control of the twin rotor system vertical motion. First of all, the model, the experimental identification and the control are analysed theoretically. Secondly, in the experimental part, stationary characteristics are measured and dynamic performance of the system is defined by the method of the least squares. Since the Ziegler-Nichols design of the PID controller did not fulfil the assignment, the robust control was chosen instead. Under these conditions, the model remains in the desired angle and the controller is able to balance outside influences, which negatively influence the stability of the system. These conditions remain in whole array of operating conditions. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D25615
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce byl návrh a ověření vybraných typů regulátorů pro řízení pohybu dvourotorového laboratorního systému - upoutané helikoptéry. Od diplomanta bylo požadováno prokázání velmi dobrých znalostí z návrhu vybraných typů regulátorů. Zejména šlo o orientaci v oblasti identifikace a řízení. Diplomant prokázal správnost řešení jednotlivých úkolů simulacemi v prostředí Matlab-Simulink a testováním navržených algoritmů řízení přímo na laboratorním systému. Text diplomové práce svým zpracováním postupně řeší všechny zadané cíle DP. Výsledky měření byly potom úspěšně použity při návrhu vybraných typů regulátorů. Diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni, včetně přehledné grafické úpravy. Celkově ocenila komise rozsah i kvalitu této práce známkou výborně. cze
dc.identifier.stag 14150 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account